Не, огледите са напълно безплатни, за всички наши клиенти.