Не, след подписване на договор ние поемаме ангажимента по организацията на целия ремонт и доставка на материали.