За да започнем работа е задължително подписване на договор с ясно описани параметри.